وضعیت ثبت نام دورهمی

نمایش 1 - 25 از 57

سحر

دماوندی

پنج شنبه 20 خرداد

مدرسه دخترانه ابتدایی

وسیله شخصی برای رفت و آمد ندارم.

یاسمن

جوادی

پنج شنبه 20 خرداد

مدرسه دخترانه ابتدایی

لیلی

حامدی

پنج شنبه 20 خرداد

مدرسه دخترانه ابتدایی

بیست خرداد اوکی می باشد

نیکو

اوجانی

پنج شنبه 20 خرداد

مدرسه دخترانه ابتدایی

ليلا

خبيري

پنج شنبه 20 خرداد

مدرسه دخترانه ابتدایی

مریم

ویسی

پنج شنبه 20 خرداد

مدرسه دخترانه ابتدایی

زهرا

کرملو

پنج شنبه 20 خرداد

مدرسه پسرانه ابتدایی

سمیه

شهبازی فر

پنج شنبه 20 خرداد

مدرسه دخترانه ابتدایی

زهرا

فیض آبادی

پنج شنبه 20 خرداد

مدرسه پسرانه ابتدایی

زهرا سادات

تفتی

پنج شنبه 20 خرداد

مدرسه دخترانه ابتدایی

الناز

مصطفی پور

پنج شنبه 20 خرداد

مدرسه دخترانه ابتدایی

فاطمه

صباغیان

پنج شنبه 20 خرداد

مدرسه دخترانه ابتدایی

سودا

بختیاری

پنج شنبه 20 خرداد

مدرسه پسرانه ابتدایی

با تاریخ پیشنهادی موافقم

ليلا

خبيري

پنج شنبه 20 خرداد

مدرسه دخترانه ابتدایی

غزال

غیوری

پنج شنبه 20 خرداد

مدرسه دخترانه متوسطه

نسیم

مسلمی

پنج شنبه 20 خرداد

مدرسه دخترانه متوسطه

سمیه

کوخایی

پنج شنبه 20 خرداد

مدرسه پسرانه ابتدایی

زیبا

یزدانی

پنج شنبه 20 خرداد

مدرسه دخترانه متوسطه

فرشته

پورمنافی

پنج شنبه 20 خرداد

مدرسه دخترانه متوسطه

عادله

حریری

پنج شنبه 20 خرداد

مدرسه دخترانه ابتدایی

مونا

صدوری

پنج شنبه 20 خرداد

مدرسه دخترانه متوسطه

در کل برای من روزش فرقی نمیکنه هر چی نظر جمع باشه

فرخنده

جامعی

جمعه 7 خرداد

مدرسه دخترانه متوسطه

البته زیاد تفاوت ندارد

مرضیه

علمی زاده

جمعه 7 خرداد

مدرسه دخترانه متوسطه

ليلا

نصرآبادي

پنج شنبه 20 خرداد

مدرسه دخترانه متوسطه

اکرم

آزادی

جمعه 7 خرداد

شعبه 2کمک نیاز دارید?