دپارتـمـان آمـوزش درسـی

در این دپارتمان آتیه پلاس

در این بخش به آموزش هایی نظیر آمادگی برای مدارس تیزهوشان – ریاضیات کانگورو کلاس های تقویتی و پیشرفته میپردازد

کلاس آمادگی تیزهوشان

در این کلاس هدف، آماده شدن دانش آموزان پایه پنجم و ششم در زمینه مهارت هوش و خلاقیت میباشد

کلاس آمادگی برای مسابقات ریاضیات کانگور

در این کلاس با توجه به اهمیت مهارت حل مسئله در ریاضیات، آماده برای مسابقات جهانی خواهند شد

کلاس های درسی تقویتی / پیشرفته

برای آمادگی در امتحانات و جبران درس هایی که در آن عقب افتاده ایددیدگاهتان را بنویسید

کمک نیاز دارید?